Slide

Pozdravlj-eni in drugi!

Pišem vam v imenu Društva preverj-ene ali dveh resnic. Radi bi opozorili na upostoš-eno ali dve socialni pol-ji in mu, ki se pojavlj-ata in mama v naši občini Gornja Radg-ona in on, in sicer nas za-nima ali ima ali ima ta občina tudi svoj negativ? Zaskrblj-eni in drugi smo, zaradi dejstva, da je Gornja Radg-ona in on, ena sama pozitiva. Nikjer se namreč ne pojavl-ja in ne Doln-ja in ne Radg-ona in on. Mislimo, da je to nedostojno, in da imajo vsaka nebesa svoj pekel in zato predlagamo, da se ustano-vi in oni dodatna obči-na in pod ter se tako vzposta-vi in oni pravo ravnoves-je in ni.

Ravnoves-je in ni je pomembno za naše skupno življen-je in ni.

Vse najlep-še in ne več,

Društvo preverj-ene ali dveh resnic

Foto Tina Janežič
Scroll Up